Konserter 7. og 8. april 2018

Martin: Messe for dobbeltkor

På denne vårkonserten, 7. april 2018 i Lillestrøm kirke og dagen etter i Margaretakyrkan (Oslo), stod Frank Martin’s vakre verk Messe for dobbeltkor på programmet.

Martin skrev Messe for dobbeltkor da han var i 30-årene (1922-26). Først skrev han de fire første satsene Kyrie, Gloria, Credo og Sanctus. Den siste satsen, Agnus Dei, ble skrevet fire år senere. Martin la imidlertid verket vekk uten at det ble publisert eller oppført på noe vis. Martin skal ha ment at stykket var en sak mellom ham og Gud. Heldigvis kom han på bedre tanker da han rundet 70. Etter overtalelse fikk verket sin uroppførelse på begynnelsen av 1960-tallet, og ble etter den tid stående som et av Martins mest kjente og kjære verk. Verden fikk da høre en personlig, nydelig og hengiven messe som trekker linjer fra renessansen og fram til vår tid.