Mektig korsang
Fellesnummer. Modum Kammerkor og Con Spirito fra Oslo med solist Elin Sofia Lotsberg fylte Olavskirken med vellyd.
- Ord blir fattige etter en slik opplevelse, sa Aage Norman Eilertsen da gjestekoret Con Spirito fra Oslo satte seg etter fremføringen av 1. sats av Alfred Schnittkes dystre og melankolske «Konsert for kor» på russisk og i umiskjennelig russisk tonespråk.
Et helt år har forberedelsene til denne konserten pågått. Con Spirito-koret gjestet Modum også for seks år siden, og Eilertsen har stått i spissen for å få dem tilbake hit. Alle sangerne har det til felles at de er sangelever av dirigenten Helge Birkeland.
Modum kammerkor innledet konserten med tre numre med forskjellig karakter; et fra renessansen, et moderne og en gammel norsk folketone. De to korene vekslet på å opptre. Con Spirito hadde også Franck Martins «Messe for dobbeltkor» på repertoaret denne kvelden, og deltok sammen med Modum Kammerkor på de avsluttende fellesnummerne «Gloria, fra messe i f» og «Laudate Dominum», der Elin Sofie Lotsberg imponerte som solist.
Siden denne søndagen var Marias Budskapsdag, ble en ny Maria-salme presentert. Den er komponert av Aage Norman Eilertsen, med dansk tekst av Johannes Johansen, til bruk denne spesielle søndagen i kirkeåret. De vel 60 tilhørerne fikk oppleve den norske urfremførelsen av salmen.
Sykehusprest Arne J. Børresen takket de opptredende for en utfordrende og vakker konsert, og overrakte blomster til dirigent Eilertsen som arrangør, og til dirigent Helge Birkeland for å lokke de vidunderligste toner ut av unge struper.
Modum Kammerkors neste utfordring kommer 30. april, da koret deltar under høymessen i Stavanger domkirke, der Per Frich Høydal (før Modum Bad) er domprost.